Altres presentacions


  • Presentació corresponent al "1r Simposi d'Innovació Educativa (INNED1)". Data 23-01-2009.**


  • Presentació "L'art de comunicar ciència" de Jaume Vilalta i Xavier Kirchner.
    Realitzada al Parc Científic de la Universitat de Barcelona el mes de juny de 2008.