Actuacions a curt termini


Relació de les tasques a realitzar a curt termini, amb indicació de responsabilitats.
L'equip de gestió del projecte es posarà en contacte amb els centres per a la coordinació de les tasques a realitzar conjuntament.

 1. Decisió sobre els llibres de text digitals a utilitzar. Emissió de les comandes (responsabilitat: centres participants en el projecte).
  • En aquesta pàgina es publica una informació comparativa sobre els llibres de text i continguts digitals disponibles a dia d'avui .
 2. Programació de la primera fase de la formació en la utilització de llibres de text digitals: en principi, un matí o tarda per centre a realitzar durant el mes de juliol (responsabilitat: equip del projecte i centres participants).
 3. Verificació de la disponibilitat d’equipament per a les aules participants en el projecte i comunicació de mancances (responsabilitat: centres participants en el projecte).
  • En principi, i donada la disponibilitat de co-finançament per part del Ministeri d’Educació de l’Estat, es preveu la instal·lació fixa de pissarres digitals interactives amb kit de projecció a totes les aules participants al projecte.
  • En els casos en que les aules no disposin d'una estació base Wi-Fi 802.11g cal preveure la instal·lació d'aquest equipament
 4. Decisió sobre la modalitat d’instal·lació dels endolls per a la connexió dels ordinadors dels alumnes - centres amb modalitat de desplegament 1:1 o que pensin passar a aquesta modalitat al llarg del curs - (responsabilitat: centres participants en el projecte)
  • Seguint aquest enllaç es va a l'apartat de preguntes i respostes on es descriuen les alternatives existents
  • En aquesta pàgina es descriu en detall la modalitat que es considera més adequada
 5. Programació de la instal·lació dels endolls per a la connexió dels ordinadors dels alumnes (responsabilitat: equip del projecte i centres participants)
 6. Programació de la instal·lació de les línies de comunicacions auxiliars i l’equipament per a l’ajuda a la navegació -emmagatzemament temporal de pàgines- (responsabilitat: equip del projecte i centres participants)
  • En aquest enllaç es troba el qüestionari que hem preparat a aquest efecte.

  La informació de detall per a la compra d’ordinadors personals per als alumnes està pendent de les darreres negociacions del Ministeri d’Educació de l’Estat amb les empreses fabricants. Informarem sobre aquest punt en breu.