Progrés del desplegament | Propers esdeveniments

Projecte 1x1 - Propers esdeveniments


Previsió dels propers esdeveniments i accions a realitzar per part dels centres


Data
Tema
Esdeveniment / Acció
Públic / Concer- tat
Model 1:1 / Coexis- tènciaProvisionalment estem utilitzant la pàgina "Estar al corrent".........................................
..........................................................................................................................Progrés del desplegament | Propers esdeveniments

Darrera modificació: Jul 31, 2010 2:28 am