Pilot EDUCAT1x1 a l'Educació Primària


Projecte pilot que consisteix en el disseny de metodologies i "bones pràctiques" per a l’extensió del desplegament exploratori que es fa a instituts i centres concertats d'Educació Secundària començant el curs 2009-2010, a les escoles d'Educació Primària. Els centres participants formaran un grup de treball que treballarà les metodologies que han d'ésser aplicables en forma generalitzada als centres d'Educació Primària.

Es tracta de plantejaments equivalents als que té el projecte a Secundària: eines i metodologies que no demanen especials coneixements ni molt de temps al docent que els ha de fer servir per al seu treball de cada dia amb l'alumnat.

Mentre el desplegament generalitzat del projecte EDUCAT1x1 a l'Educació Primària està previst per al curs 2011-2012, el pilot començarà el proper curs 2010-2011 i s'estendrà fins al final del mateix curs.

Malgrat el projecte està encara per acabar de definir amb exactitud, aquesta pàgina va permetre en un inici als interessats subscriure's al pilot de primària. La inscripció es va tancar el 18/11/2009 amb dotze escoles apuntades voluntàriament. S'està valorant la incorporació de més centres de primària al pilot, proposats pels Serveis Territorials.

Situació actual del pilot:

  • Gener de 2010: S'han seleccionat 12 centres participants en el pilot. Alguns d'ells han rebut els diners per a l'adquisició dels microportàtils.
  • Juny 2010: final del desplegament de la connectivitat i de les adaptacions de les aules en els 12 centres del pilot inicial. Els centres tenen els microportàtils per tal de poder iniciar el pilotatge el setembre del curs 2010-2011. Cada centre ha rebut la dotació econòmica necessària pel pagament de 40 portàtils: 25 destinats a alumnes 1x1, 5 PCs de reserva i 10 per a docents 1x1. El procediment de compra ha estat coordinat en forma centralitzada des de l'equip del projecte. Tots els ordinadors seran propietat del centre, malgrat que en determinats períodes i en funció de la metodologia que es pretengui explorar, puguin ésser cedits als alumnes en préstec
  • Setembre 2010: Inici del pilot amb els dotze centres inicials, més la incorporació dels centres de la Vall d'Aran.


Centres participants en el pilot a primària:

Codi----------
------------------ Centre -------------------
---------- Localitat -----------
------------Persona de contacte --------------
-------------- Càrrec --------------------
08058416
Escola Arenal de Llevant
Barcelona
Toni Otero
Secretari i Tutor de 5é
08015961
Escola Jacint Verdaguer
Castelldefels
Francesc Morilla
Secretari i Coordinador TAC
43001127
Escola Enric Grau i Fontseré
Flix
Sebastià Mora

08003671
Col·legi Sant Pere Claver
Barcelona
Conxita Gea
Directora
08043802
Costa i Llobera
Barcelona
Rosa Artigal
Directora
08001819
Escola Collaso i Gil
Barcelona
Josep Nuez
Director
08035431
Escola Bogatell
Barcelona
Josep Maria Fargas
Col·laborador
08032166
Col·legi Llor
Sant Boi de Llobregat
Tomàs Cabello
Director
08030194
Escola Pere Viver
Terrassa
Mª Àngels Sánchez / Maria Morales
Directora / Coord. TAC
08021880
Escola Salvador Espriu
Montgat
Martin Noguero Carrera
Director
08045057
Escola Sagré
Barcelona
Assumpta Sogas
Directora
08034965
Escola Margarida Xirgu
Badalona
Àngel Castellano
Director

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Llista tancada el 18/11/2009 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Llista d'interessats

El formulari de centres interessats en participar en possibles pilots del projecte EDUCAT1x1 a primària està tancada. La implantació del projecte EDUCAT1x1 de forma generalitzada està prevista per al curs 2011-2012.